O nas

Ze zahrady do města

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Polička
Status: Architektonická soutěž, 2. místo
Rok: 2021

Soutěžní návrh představuje řešení území souborem tří domů. Návrh stávající objekt ponechává a rekonstruuje s výhodami jeho měřítka, paměti místa a zakořenění. Dva nové objekty vhodně doplňují stávající objekt po stránce urbanistické i architektonické, vzhledem ke struktuře v místě, jako svébytné solitéry. Soubor domů s jednoznačnou kompozicí a jednotícím civilním výrazem daným stylizovanými prvky funkčních fasád, obklopuje komponovaný poloveřejný parter v bujaré zeleni, a jako celek tak prokazuje samozřejmost návrhu v místě.

O nas
O nas
O nas
O nas

Ze zahrady do města

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Polička
Status: Architektonická soutěž, 2. místo
Rok: 2021

Soutěžní návrh představuje řešení území souborem tří domů. Návrh stávající objekt ponechává a rekonstruuje s výhodami jeho měřítka, paměti místa a zakořenění. Dva nové objekty vhodně doplňují stávající objekt po stránce urbanistické i architektonické, vzhledem ke struktuře v místě, jako svébytné solitéry. Soubor domů s jednoznačnou kompozicí a jednotícím civilním výrazem daným stylizovanými prvky funkčních fasád, obklopuje komponovaný poloveřejný parter v bujaré zeleni, a jako celek tak prokazuje samozřejmost návrhu v místě.