O nas

V lese u Varů

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Západní Čechy
Status: Studie, DUR
Rok: 2022

Atraktivita a jakási přidaná hodnota či luxus jsou v tomto území mimo přírodní rámec okolí a velikosti jednotlivých budoucích pozemků vnímány v podobě společného soukromého prostoru, který je jádrem celého návrhu a jednotlivé pozemky spojuje. Přítomnost dvou rybníků v řešeném území byla stěžejním tématem pro jejich využití a zapojení do života nových obyvatel. Po redukci velikosti vodní plochy, která jinak zmenšovala potenciální severovýchodní parcelu určenou k bydlení, se rybník stal těžištěm zmíněného společného, ale zároveň soukromého, a tedy jen pro obyvatele tohoto území přístupného prostoru. Tento společný prostor tak může na své ploše nabízet aktivity spojené se zdravým životním stylem (venkovní fitness a posilovna), dětské hřiště, relaxace spojená s rybníkem, saunou či prostor pro pořádání venkovního grilování atd. Všechny tyto aktivity by měly být zapojeny do lesa, který by se tak propojil s řešeným územím, a vytvořil tak pro využívání jednotlivých aktivit soukromí.

Z hlediska rodinných domů se u obou typů jedná o stejné východisko, vycházející zejména z požadavků investora na plošné a dispoziční využití, dále pak objemově domy přizpůsobit měřítku domů v okolí a také domy vhodně osadit do svahovitého pozemku. Koncepčně tedy oba typy domů pracují s podobným dispozičním schématem, které víceméně vychází ze stejných podmínek, tedy částečného zapuštění domů do svahu, a tedy řešení příjezdu a příchodu do domů na úrovni 2.NP, které je tak z komunikace jako jediné přístupné. Pojmout tedy 2.NP jako podkroví je z hlediska využitelnosti krajně nevhodné, a základní koncepce tedy od počátku uvažuje s domy s plochou ozeleněnou střechou. Díky zapuštění do terénu tedy domy v uličním profilu vyhlíží nenápadně, jsou jednopodlažní, a otevírají se plně oběma podlažími směrem po svahu do velkorysých zahrad s výhledem do lesa či ke společnému jezeru. Se svahovitostí jak ve směru zahrad, tak ve směru komunikace (platí jak pro „horní“ domy TYP A, tak i pro „spodní“ domy TYP B), souvisí adekvátní zemní práce a následné terénní úpravy, které mají mezi jednotlivými domy zajistit jak přirozeně konfigurovaný terén, tak i pohodlný příchod a příjezd do domu a dále pak na úrovni 1.NP i částečnou rovinu pro osazení terasy a předprostoru před domem.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

V lese u Varů

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Západní Čechy
Status: Studie, DUR
Rok: 2022

Atraktivita a jakási přidaná hodnota či luxus jsou v tomto území mimo přírodní rámec okolí a velikosti jednotlivých budoucích pozemků vnímány v podobě společného soukromého prostoru, který je jádrem celého návrhu a jednotlivé pozemky spojuje. Přítomnost dvou rybníků v řešeném území byla stěžejním tématem pro jejich využití a zapojení do života nových obyvatel. Po redukci velikosti vodní plochy, která jinak zmenšovala potenciální severovýchodní parcelu určenou k bydlení, se rybník stal těžištěm zmíněného společného, ale zároveň soukromého, a tedy jen pro obyvatele tohoto území přístupného prostoru. Tento společný prostor tak může na své ploše nabízet aktivity spojené se zdravým životním stylem (venkovní fitness a posilovna), dětské hřiště, relaxace spojená s rybníkem, saunou či prostor pro pořádání venkovního grilování atd. Všechny tyto aktivity by měly být zapojeny do lesa, který by se tak propojil s řešeným územím, a vytvořil tak pro využívání jednotlivých aktivit soukromí.

Z hlediska rodinných domů se u obou typů jedná o stejné východisko, vycházející zejména z požadavků investora na plošné a dispoziční využití, dále pak objemově domy přizpůsobit měřítku domů v okolí a také domy vhodně osadit do svahovitého pozemku. Koncepčně tedy oba typy domů pracují s podobným dispozičním schématem, které víceméně vychází ze stejných podmínek, tedy částečného zapuštění domů do svahu, a tedy řešení příjezdu a příchodu do domů na úrovni 2.NP, které je tak z komunikace jako jediné přístupné. Pojmout tedy 2.NP jako podkroví je z hlediska využitelnosti krajně nevhodné, a základní koncepce tedy od počátku uvažuje s domy s plochou ozeleněnou střechou. Díky zapuštění do terénu tedy domy v uličním profilu vyhlíží nenápadně, jsou jednopodlažní, a otevírají se plně oběma podlažími směrem po svahu do velkorysých zahrad s výhledem do lesa či ke společnému jezeru. Se svahovitostí jak ve směru zahrad, tak ve směru komunikace (platí jak pro „horní“ domy TYP A, tak i pro „spodní“ domy TYP B), souvisí adekvátní zemní práce a následné terénní úpravy, které mají mezi jednotlivými domy zajistit jak přirozeně konfigurovaný terén, tak i pohodlný příchod a příjezd do domu a dále pak na úrovni 1.NP i částečnou rovinu pro osazení terasy a předprostoru před domem.