O nas
Návrh rodinného domu

U jamky č. 16

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Radim Doležal (DUR+DSP), Babka & Šuchma s.r.o. (DPS)
Místo: Ostravice
Status: Studie, DUR+DSP, DPS
Rok: 2018

Projekt řeší návrh nového rodinného domu respektive objektu pro dlouhodobou rekreaci v obci Ostravice na horní hraně golfového hřiště pod jamkou č. 16. Parcela se nachází v úplném západním cípu hřiště.  Parcela je bohatě morfologicky a terénně členitá. O urbanizování území se v tomto případě příliš nedá mluvit. Pozemek určený pro záměr je zbytková plocha golfového hřiště, v jehož ploše se již nehraje, z územního plánu je patrné, že hřiště je zastavitelné objekty pro rekreaci a sloužícími pro potřeby golfového hřiště. Urbanistickým zadáním projektu bylo maskovat objem a provoz domu před pohledy ze hry jamky č. 16, která byla několikrát oceněna jako jamka roku a není tedy žádoucí průhledy v bezprostředním okolí nějakým razantním způsobem měnit. Projekt obrací limitní zadání ve výhodu a objem domu osazuje do prohlubně za valem oddělující hru od zbytkových částí hřiště. Niveleta domu je nasazena „nulou“ podlahy o 250 mm níže než je niveleta příjezdové komunikace - dům tak zapouštíme více do země pro snížení objemu zemních prací (osazení kopíruje stávající stav profilace terénu) a pro přirozenější práce s terénem, který se z jižní, východní i částečně západní strany přihrnuje ke korpusu domu a důkladně ho tím při pohledu od hry odstíní a také zbaví nežádoucích pohledů, čímž zajistíme požadované soukromí.

Objekt je tvaru písmene L a jeho otočení a nasazení podporuje dále myšlenku uzavření se do sebe. Objekt Je doplněn o opěrnou zeď, která se zařezává do šikmého svahu a tvoří tak obytný dvůr, který je oddělen od „veřejné zahrady“ - golfového hřiště nejen formálně vyvýšenou zídkou ale do budoucna i živým plotem. Hlavní osa objektu je rovnoběžně s hlavní komunikací a vjezd je situován v severní části z obslužné komunikace, která kříží hlavní příjezdovou cestu. Při logickém uspořádání, natočení a osazení domu vzhledem k minimalizaci překládkových prací bylo dosaženo velmi dobrého komponovaného výhledu na hlavní panorama v čele s Lysou horou, což byl také druhý urbanistický předpoklad. Do čela delšího z křídel je orientován vstup, vjezd a následné kryté parkování. Z tohoto stále exteriérového prostoru se dá vstoupit do zahrady, hlavním vstupem do domu, do skladu, ale i po visutém schodišti na pochozí, zelenou střechu s další rekreační terasou a pozorovatelnou.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

U jamky č. 16

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Radim Doležal (DUR+DSP), Babka & Šuchma s.r.o. (DPS)
Místo: Ostravice
Status: Studie, DUR+DSP, DPS
Rok: 2018

Projekt řeší návrh nového rodinného domu respektive objektu pro dlouhodobou rekreaci v obci Ostravice na horní hraně golfového hřiště pod jamkou č. 16. Parcela se nachází v úplném západním cípu hřiště.  Parcela je bohatě morfologicky a terénně členitá. O urbanizování území se v tomto případě příliš nedá mluvit. Pozemek určený pro záměr je zbytková plocha golfového hřiště, v jehož ploše se již nehraje, z územního plánu je patrné, že hřiště je zastavitelné objekty pro rekreaci a sloužícími pro potřeby golfového hřiště. Urbanistickým zadáním projektu bylo maskovat objem a provoz domu před pohledy ze hry jamky č. 16, která byla několikrát oceněna jako jamka roku a není tedy žádoucí průhledy v bezprostředním okolí nějakým razantním způsobem měnit. Projekt obrací limitní zadání ve výhodu a objem domu osazuje do prohlubně za valem oddělující hru od zbytkových částí hřiště. Niveleta domu je nasazena „nulou“ podlahy o 250 mm níže než je niveleta příjezdové komunikace - dům tak zapouštíme více do země pro snížení objemu zemních prací (osazení kopíruje stávající stav profilace terénu) a pro přirozenější práce s terénem, který se z jižní, východní i částečně západní strany přihrnuje ke korpusu domu a důkladně ho tím při pohledu od hry odstíní a také zbaví nežádoucích pohledů, čímž zajistíme požadované soukromí.

Objekt je tvaru písmene L a jeho otočení a nasazení podporuje dále myšlenku uzavření se do sebe. Objekt Je doplněn o opěrnou zeď, která se zařezává do šikmého svahu a tvoří tak obytný dvůr, který je oddělen od „veřejné zahrady“ - golfového hřiště nejen formálně vyvýšenou zídkou ale do budoucna i živým plotem. Hlavní osa objektu je rovnoběžně s hlavní komunikací a vjezd je situován v severní části z obslužné komunikace, která kříží hlavní příjezdovou cestu. Při logickém uspořádání, natočení a osazení domu vzhledem k minimalizaci překládkových prací bylo dosaženo velmi dobrého komponovaného výhledu na hlavní panorama v čele s Lysou horou, což byl také druhý urbanistický předpoklad. Do čela delšího z křídel je orientován vstup, vjezd a následné kryté parkování. Z tohoto stále exteriérového prostoru se dá vstoupit do zahrady, hlavním vstupem do domu, do skladu, ale i po visutém schodišti na pochozí, zelenou střechu s další rekreační terasou a pozorovatelnou.