O nas

Šest domů na kopci

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Orlová
Status: Zastavovací studie
Rok: 2021

Zastavovací studie řeší koncepčně návrh efektivního rozdělení předmětného pozemku na šest nových stavebních parcel, možnosti přivedení veřejné dopravní a technické infrastruktury a celkové objemově prostorové možnosti využitelnosti. Jedná se o složitý pozemek na vrcholu kopce v bývalém sadu, kdy výškové poměry a možnosti dopravní obsluhy jsou klíčovými pro zakotvení vhodného řešení zaručujícího stále ekonomické stavění záměru s maximálním využitím potenciálu v místě. Návrh předjímá jednoduché kompaktní domy s variabilní velikostí a dvě velikosti parcel odvislé od využitelnosti pozemků ve svahu kopce. Návrh programově počítá s možnostmi dalšího rozšíření obytného celku v místě.

O nas
O nas

Šest domů na kopci

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Orlová
Status: Zastavovací studie
Rok: 2021

Zastavovací studie řeší koncepčně návrh efektivního rozdělení předmětného pozemku na šest nových stavebních parcel, možnosti přivedení veřejné dopravní a technické infrastruktury a celkové objemově prostorové možnosti využitelnosti. Jedná se o složitý pozemek na vrcholu kopce v bývalém sadu, kdy výškové poměry a možnosti dopravní obsluhy jsou klíčovými pro zakotvení vhodného řešení zaručujícího stále ekonomické stavění záměru s maximálním využitím potenciálu v místě. Návrh předjímá jednoduché kompaktní domy s variabilní velikostí a dvě velikosti parcel odvislé od využitelnosti pozemků ve svahu kopce. Návrh programově počítá s možnostmi dalšího rozšíření obytného celku v místě.