O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

RODINNÝ DŮM V RAČICÍCH

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Račice
Status: Architektonická studie
Rok: 2020

Studie řeší návrh nového rodinného domu v obci Račice Pozemek je ve své značné části limitován ochranným pásmem pasivního zóny Q100 Labe. Zastavitelnost je možná při dodržení stanovených podmínek.

Návrh rodinného domu vychází s výše uvedených předpokladů. Základním principem návrhu je výškové osazení vyhovující předepsané regulaci, osazení a natočení objektu svoji delší stranou podélně s komunikací. Toto řešení si klade za cíl maximalizovat plochu zahrady, odstínit ji od rušivých elementů komunikace a vzdálené železnice a dosáhnout skrze krytí vlastním rodinným domem maximální soukromí na jinak otevřené zahradě.

V obci by se dala část struktury v hutném jádru klasifikovat jako ulicová, nejčastěji s domy štíty orientovanými do ulice, v návazných ulicích se objevují další rodinné domy již s tvaroslovím poplatným době vzniku a urbanisticky na strukturu nijak nereagují. V západní části obce se nachází sportovní areál s veslařským kanálem nadregionálního významu, severní panorama obce uzavírá průmyslový podnik. V oblasti jihovýchodně od veslařského areálu je v současné době oblast určená pro vznik dalších nových rodinných domů primárně dle svého uspořádání předpokládající solitérní domy v malých zahradách. celkově se tak struktura obce dá chápat jako barvitá a do jisté míry nekonsolidovaná. Návrh domu v přední části zahrady tak navazuje na systém platný v jádrové obci, ale vzhledem k umístění na okraji, již neartikuluje další podobnosti a pokračuje v rozvolněné zástavbě.

Dům je svým výrazem jednoduchá štíhlá podlouhlá stavba akcentující štíty nárožními okny. V rámci domu se pravdivě propisuje jeho rozdělení na polopatra, z jedné strany je tak čitelné loubí uzavřené ramenem schodiště, sloužící zároveň jako krytý přístup do domu a ze strany druhé pak jedno a půl podlaží vysoká okna obytného prostoru orientovaná do terasy a zahrady. Fasádu dále doplňují menší čtvercová okna v líci s fasádou - střílny do jednotlivých místností, jejichž velikost a umístění neplní jen zdánlivou kompoziční roli na fasádě, nýbrž i svou velikostí a polohou reagují na konkrétní vnitřní prostor a jeho funkci spolu se zajímavými výhledy do okolí. Na stranu do ulice se dům svoji hmotou uzavírá více, do zahrady naopak velkými otvory spíše otevírá a nutný hendikep vyzdvižení obytného patra se tak snaží nahradit svoji apriorní vzdušností obytného prostoru a pomocí velkých oken vtažení zahrady do interiéru. Lehká sedlová střecha jakoby levituje nad hlavní hmotou domu. Záměr je dostát požadavkům místní regulace na podkroví, ale zaručit domu svěží současný výraz.

< zpět na projekty