O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

REKONVERZE FARY

Team: Jiří Papoušek, Doc. Ing. arch. Josef Kiszka (vedoucí práce)
Místo: Hostim
Status: Diplomová práce
Rok: 2013

Budova fary se nachází na bráně do centra obce Hostim, je na významném místě a je jedním z několika palácových barokních objektů vzniklých za největšího rozkvětu v obci. Stavba je přisazena k uliční čáře a komunikuje čelem s ulicí. Fara je doplněna o farskou zahradu a leží v poloze mezi kostelem Sv. Františka Sarafínského a školou, této polohy se práce snaží využít a funkčně propojuje prostor před školou s prostorem před farou, dále otevírá farskou zahradu do hraběcího parku a tím propojuje centrální část obce se sportovně rekreačním areálem hřiště spojkou paralelní s ulicí. Otevření farské zahrady do hraběcího parku, dále umožňuje dobrou provozní návaznost fary jako kulturně volnočasového centra na sportovní areál a na park anglického typu. Toto řešení otevření na školu, náves, zahradu a park dostává objekty fary do centra dění v obci. Stávající budova fary je očištěna od přístaveb a opravena do původní podoby (repliky oken, římsy, omítky) Budova má podélný nosný systém a proto je možné část dispozic změnit pro dnešní potřeby. Budova je vyhlášena kulturní památkou díky charakteristickému krovu budovy, z tohoto důvodu je krov ponechán, jako samostatný artefakt doby a veškeré zásahy do něj jsou omezeny pouze na opravné práce. Nová budova fary reaguje na uliční čáru odsunutím směrem do zahrady, tímto odskokem tvoří nový předprostor fary, posunem dozadu a usazením do kolmé polohy vzhledem ke staré budově vzniká nový definovaný prostor farského dvora, který je celý zpevněný a může být využit jako hlediště amfiteátru umístěném v budově nové dostavby. Obě budovy jsou spojené komunikační lávkou v druhém nadzemním podlaží, která zároveň tvoří balkon mediatéky, požární únikovou cestu ze staré budovy a krycí markýzu klubovny a tím rozšiřuje její prostor do exteriéru. Nová budova je vyhotovena jako reakce na mansardové střechy palácových objektů taktéž s mansardovou střechou, ale soudobě a podléhajíc provozním požadavkům.

< zpět na projekty