O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

REKONSTRUKCE SÝPKY

Team: Jiří Papoušek, Doc. Ing. arch. Josef Kiszka (vedoucí práce)
Místo: Hostim
Status: Diplomová práce
Rok: 2013

Budova sýpky je největší dominantou obce Hostim, je viditelná ze všech příjezdů do obce a tvoří její charakter. Budova sýpky je viditelná i z dálkových pohledů od Znojma a Moravských Budějovic, protože se nachází na nejvyšším bodě v obci a zároveň na jednom z nejvyšších míst blízkého okolí. Práce řeší přímé okolí sýpky jako jednotlivou enklávu obce, pro kterou je sýpka hlavní a jedinou dominantou, tomu byly podřízeny urbanistické zásady. Stávající stavby v okolí sýpky a stavby rodinných domů nově vznikající jsou umístěny tak, aby vymezovaly prostor sýpky a její nezbytný předprostor, který nově vzniká. Velikost prostoru je adekvátní proporcím a velikosti sýpky. Prostor kolem sýpky je pojat jako zpevněná plocha s objízdnou jednosměrnou komunikací a centrálním náměstíčkem, které je primárně určeno jako společenský prostor místní enklávy a sekundárně slouží spolu s objízdnou komunikací k parkování rezidentů a návštěvníků galerie. Stavba se navenek tváří jako nedotčená, nově vznikají pouze zásobovací a únikové dveře ze severní strany domu.  Tyto dveře nejsou z náměstíčka patrné, vestavba je citlivá ke stávajícím konstrukcím. Stavba je kulturní památkou, proto stávající vnitřní konstrukce jsou v maximální možné míře zachované, je využito stávajících stropů , krovu, svislých nosných prvků i výplní otvorů.  Ve stavbě nově vzniká na vlastním základu komunikační jádro, které tvoří jakýsi vertikální sloup materiálově oddělený od zbytku stavby, tento vertikální prostor zajišťuje, technické rozvody, tvoří chráněnou únikovou cestu a je osazen zásobovacími výtahy. Nově vznikající konstrukce jsou materiálově odlišeny od stávajících převážně dřevěných. V hojné míře je použito skla, černěné oceli a pohledového betonu. V interiéru je využito metody kontrastu. V prvních dvou podlažích stavby se nachází výstavní prostor galerie, který je spojený přes obě podlaží reprezentativním schodištěm.  V prvním nadzemním podlaží se dále nachází kanceláře archivu spolu se studovnou, kuchyňkou a sociálním zázemím. V druhém nadzemním podlaží je za skleněnou stěnou oddělující galerii umístěn již archiv, který je viditelný z galerie. Další podlaží jsou plně zaplněny archivními pojezdovými úložnými regály.

< zpět na projekty