O nas

RD PV

Team: Martin Šilhan
Místo: Prostějov
Status: Soutěžní návrh, 3. místo v soutěži Porotherm dům 2015 - hlasování odborné poroty
Rok: 2014

Návrh domu byl vytvořen dle virtuálních požadavků mladé rodiny na jimi vybraném, avšak ne zcela přívětivém místě. Pro vytvoření potřebného soukromí, maximalizaci užitné plochy zahrady, vzájemného propojení této zahrady s domem a udržení stavebních nákladů na co nejrozumnější míře, byl vytvořen lapidární obdélníkový objem domu, který je umístěn na nejmenší možnou vzdálenost od hrany pozemku, ale zároveň respektuje pomyslnou uliční stavební čáru. Dům se vymezuje proti komunikaci, obepínající pozemek hned ze dvou stran, jakousi celkovou uzavřeností, která je v místech, kde je to nutné, porušena otvory pro přístup denního světla a pro vstup do domu. Naopak do zahrady je dům v plné míře otevřený a svou plasticitou reaguje na potřebné funkční plochy uvnitř i vně domu, potřebu větší intimity, většího propojení se zahradou, sjednocení vzájemně souvisejících prostorů a celkově vyvážený výraz. Vše je vymezeno plochou mohutné desky, jež všechny prostory zastřešuje, a soklem nebo jakousi platformou, na které je dům vystavěn. K domu dále přiléhá uzavřený přístřešek pro 2 automobily a box pro uskladnění kol a zahradních potřeb. Umístění tohoto objektu napomáhá většímu soukromí na zahradě a kompozičně doplňuje samostatný objekt domu.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

RD PV

Team: Martin Šilhan
Místo: Prostějov
Status: Soutěžní návrh, 3. místo v soutěži Porotherm dům 2015 - hlasování odborné poroty
Rok: 2014

Návrh domu byl vytvořen dle virtuálních požadavků mladé rodiny na jimi vybraném, avšak ne zcela přívětivém místě. Pro vytvoření potřebného soukromí, maximalizaci užitné plochy zahrady, vzájemného propojení této zahrady s domem a udržení stavebních nákladů na co nejrozumnější míře, byl vytvořen lapidární obdélníkový objem domu, který je umístěn na nejmenší možnou vzdálenost od hrany pozemku, ale zároveň respektuje pomyslnou uliční stavební čáru. Dům se vymezuje proti komunikaci, obepínající pozemek hned ze dvou stran, jakousi celkovou uzavřeností, která je v místech, kde je to nutné, porušena otvory pro přístup denního světla a pro vstup do domu. Naopak do zahrady je dům v plné míře otevřený a svou plasticitou reaguje na potřebné funkční plochy uvnitř i vně domu, potřebu větší intimity, většího propojení se zahradou, sjednocení vzájemně souvisejících prostorů a celkově vyvážený výraz. Vše je vymezeno plochou mohutné desky, jež všechny prostory zastřešuje, a soklem nebo jakousi platformou, na které je dům vystavěn. K domu dále přiléhá uzavřený přístřešek pro 2 automobily a box pro uskladnění kol a zahradních potřeb. Umístění tohoto objektu napomáhá většímu soukromí na zahradě a kompozičně doplňuje samostatný objekt domu.