O nas

Řadové domy

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Stařeč
Status: Studie
Rok: 2015

Předmětem návrhu je devět řadových domů stejné velikosti. Tyto domy budou usazeny do pozemku svým vstupním průčelím kolmo k místní komunikaci obsluhující tyto domy. Natočení vstupním průčelím kolmo k hlavní ose je charakteristické pro vstup (bránu) do obce a ve srovnání s možným ustupujícím zastavěním charakteristickým pro racionální zástavbu ze sedmdesátých let je vhodnější, k obrazu obce citlivější a méně evokující klasické řadové struktury příměstských částí a městských sídlišť.  Z urbanistického hlediska je soubor vnímán jako klasická řadová struktura venkovského urbanismu. Tato analogie se projevuje ve výrazu, objemu a materiálech na celém souboru domů, Proporce souboru i jednotlivých domů je rovněž dána dikcí klasického venkovského štítového domu. Objemová a výrazová příbuznost domů napomáhá začlenění novostaveb do systému obce. Svoji výškovou hladinou soubor nepřesahuje veduty obce.

Domy jsou dvoupodlažní s plochou střechou, vzhledem k okrajové poloze v obci a soudobě cílenému vzhledu souboru, je tento fakt opodstatněný, stejně jako danost, že stavby jsou určeny především jako bydlení tzv. čisté, tedy bez potřeby skladování a návaznosti na prvovýrobu. Domy jsou chápány jako individuální rodinné domy s plným komfortem bydlení v rodinném domě. Domy jsou členěny v příčném směru na tři trakty, kdy v prvním nadzemním podlaží se nachází obytná část otočená na jižní stranu do zahrady v prvním traktu, komunikační část s átriem a kuchyní ve středním traktu a technická část s garáží, technickou místností a vstupem ve třetím traktu, nejblíže k ulici. V druhém nadzemním podlaží se nachází dva pokoje na jižní straně otočené do zahrady, na jih. Ve středním traktu se nachází komunikace se schodištěm, probíhajícím átriem a prostorem pro jednu nebo dvě koupelny. Ve třetím - uličním traktu je další obytný pokoj předmětně určen jako hlavní ložnice, který je prosluněn plnohodnotně z jižní strany průzorem do átria. Poslední z pokojů ve třetím traktu, je orientován výhradně do ulice a primárně je určen jako pracovna. Pokoj je ale stejně vybavený a velikostně stejně komfortní jako ostatní.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Řadové domy

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Stařeč
Status: Studie
Rok: 2015

Předmětem návrhu je devět řadových domů stejné velikosti. Tyto domy budou usazeny do pozemku svým vstupním průčelím kolmo k místní komunikaci obsluhující tyto domy. Natočení vstupním průčelím kolmo k hlavní ose je charakteristické pro vstup (bránu) do obce a ve srovnání s možným ustupujícím zastavěním charakteristickým pro racionální zástavbu ze sedmdesátých let je vhodnější, k obrazu obce citlivější a méně evokující klasické řadové struktury příměstských částí a městských sídlišť.  Z urbanistického hlediska je soubor vnímán jako klasická řadová struktura venkovského urbanismu. Tato analogie se projevuje ve výrazu, objemu a materiálech na celém souboru domů, Proporce souboru i jednotlivých domů je rovněž dána dikcí klasického venkovského štítového domu. Objemová a výrazová příbuznost domů napomáhá začlenění novostaveb do systému obce. Svoji výškovou hladinou soubor nepřesahuje veduty obce.

Domy jsou dvoupodlažní s plochou střechou, vzhledem k okrajové poloze v obci a soudobě cílenému vzhledu souboru, je tento fakt opodstatněný, stejně jako danost, že stavby jsou určeny především jako bydlení tzv. čisté, tedy bez potřeby skladování a návaznosti na prvovýrobu. Domy jsou chápány jako individuální rodinné domy s plným komfortem bydlení v rodinném domě. Domy jsou členěny v příčném směru na tři trakty, kdy v prvním nadzemním podlaží se nachází obytná část otočená na jižní stranu do zahrady v prvním traktu, komunikační část s átriem a kuchyní ve středním traktu a technická část s garáží, technickou místností a vstupem ve třetím traktu, nejblíže k ulici. V druhém nadzemním podlaží se nachází dva pokoje na jižní straně otočené do zahrady, na jih. Ve středním traktu se nachází komunikace se schodištěm, probíhajícím átriem a prostorem pro jednu nebo dvě koupelny. Ve třetím - uličním traktu je další obytný pokoj předmětně určen jako hlavní ložnice, který je prosluněn plnohodnotně z jižní strany průzorem do átria. Poslední z pokojů ve třetím traktu, je orientován výhradně do ulice a primárně je určen jako pracovna. Pokoj je ale stejně vybavený a velikostně stejně komfortní jako ostatní.