O nas

Q100 + 0,3

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Status: Architektonická studie
Rok: 2020

Studie řeší návrh nového rodinného domu v malé obci kousek od Roudnice nad Labem. Návrh je ve své značné části limitován ochranným pásmem pasivního zóny Q100 Labe. Zastavitelnost je možná při dodržení stanovených podmínek.

Návrh rodinného domu vychází s výše uvedených předpokladů. Základním principem návrhu je výškové osazení vyhovující předepsané regulaci, osazení a natočení objektu svoji delší stranou podélně s komunikací. Toto řešení si klade za cíl maximalizovat plochu zahrady, odstínit ji od rušivých elementů komunikace a vzdálené železnice a dosáhnout skrze krytí vlastním rodinným domem maximální soukromí na jinak otevřené zahradě.

V obci by se dala část struktury v hutném jádru klasifikovat jako ulicová, nejčastěji s domy štíty orientovanými do ulice, v návazných ulicích se objevují další rodinné domy již s tvaroslovím poplatným době vzniku a urbanisticky na strukturu nijak nereagují. V západní části obce se nachází sportovní areál s veslařským kanálem nadregionálního významu, severní panorama obce uzavírá průmyslový podnik. V oblasti jihovýchodně od veslařského areálu je v současné době oblast určená pro vznik dalších nových rodinných domů primárně dle svého uspořádání předpokládající solitérní domy v malých zahradách. celkově se tak struktura obce dá chápat jako barvitá a do jisté míry nekonsolidovaná. Návrh domu v přední části zahrady tak navazuje na systém platný v jádrové obci, ale vzhledem k umístění na okraji, již neartikuluje další podobnosti a pokračuje v rozvolněné zástavbě.

Dům je svým výrazem jednoduchá štíhlá podlouhlá stavba akcentující štíty nárožními okny. V rámci domu se pravdivě propisuje jeho rozdělení na polopatra, z jedné strany je tak čitelné loubí uzavřené ramenem schodiště, sloužící zároveň jako krytý přístup do domu a ze strany druhé pak jedno a půl podlaží vysoká okna obytného prostoru orientovaná do terasy a zahrady. Fasádu dále doplňují menší čtvercová okna v líci s fasádou - střílny do jednotlivých místností, jejichž velikost a umístění neplní jen zdánlivou kompoziční roli na fasádě, nýbrž i svou velikostí a polohou reagují na konkrétní vnitřní prostor a jeho funkci spolu se zajímavými výhledy do okolí. Na stranu do ulice se dům svoji hmotou uzavírá více, do zahrady naopak velkými otvory spíše otevírá a nutný hendikep vyzdvižení obytného patra se tak snaží nahradit svoji apriorní vzdušností obytného prostoru a pomocí velkých oken vtažení zahrady do interiéru. Lehká sedlová střecha jakoby levituje nad hlavní hmotou domu. Záměr je dostát požadavkům místní regulace na podkroví, ale zaručit domu svěží současný výraz.

O nas
O nas
O nas
O nas

Q100 + 0,3

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Status: Architektonická studie
Rok: 2020

Studie řeší návrh nového rodinného domu v malé obci kousek od Roudnice nad Labem. Návrh je ve své značné části limitován ochranným pásmem pasivního zóny Q100 Labe. Zastavitelnost je možná při dodržení stanovených podmínek.

Návrh rodinného domu vychází s výše uvedených předpokladů. Základním principem návrhu je výškové osazení vyhovující předepsané regulaci, osazení a natočení objektu svoji delší stranou podélně s komunikací. Toto řešení si klade za cíl maximalizovat plochu zahrady, odstínit ji od rušivých elementů komunikace a vzdálené železnice a dosáhnout skrze krytí vlastním rodinným domem maximální soukromí na jinak otevřené zahradě.

V obci by se dala část struktury v hutném jádru klasifikovat jako ulicová, nejčastěji s domy štíty orientovanými do ulice, v návazných ulicích se objevují další rodinné domy již s tvaroslovím poplatným době vzniku a urbanisticky na strukturu nijak nereagují. V západní části obce se nachází sportovní areál s veslařským kanálem nadregionálního významu, severní panorama obce uzavírá průmyslový podnik. V oblasti jihovýchodně od veslařského areálu je v současné době oblast určená pro vznik dalších nových rodinných domů primárně dle svého uspořádání předpokládající solitérní domy v malých zahradách. celkově se tak struktura obce dá chápat jako barvitá a do jisté míry nekonsolidovaná. Návrh domu v přední části zahrady tak navazuje na systém platný v jádrové obci, ale vzhledem k umístění na okraji, již neartikuluje další podobnosti a pokračuje v rozvolněné zástavbě.

Dům je svým výrazem jednoduchá štíhlá podlouhlá stavba akcentující štíty nárožními okny. V rámci domu se pravdivě propisuje jeho rozdělení na polopatra, z jedné strany je tak čitelné loubí uzavřené ramenem schodiště, sloužící zároveň jako krytý přístup do domu a ze strany druhé pak jedno a půl podlaží vysoká okna obytného prostoru orientovaná do terasy a zahrady. Fasádu dále doplňují menší čtvercová okna v líci s fasádou - střílny do jednotlivých místností, jejichž velikost a umístění neplní jen zdánlivou kompoziční roli na fasádě, nýbrž i svou velikostí a polohou reagují na konkrétní vnitřní prostor a jeho funkci spolu se zajímavými výhledy do okolí. Na stranu do ulice se dům svoji hmotou uzavírá více, do zahrady naopak velkými otvory spíše otevírá a nutný hendikep vyzdvižení obytného patra se tak snaží nahradit svoji apriorní vzdušností obytného prostoru a pomocí velkých oken vtažení zahrady do interiéru. Lehká sedlová střecha jakoby levituje nad hlavní hmotou domu. Záměr je dostát požadavkům místní regulace na podkroví, ale zaručit domu svěží současný výraz.