O nas

Park or ride or play

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Tomáš Babka (zahradní a krajinná architektura)
Místo: Ostrava
Status: Soutěžní návrh
Rok: 2019

Soutěžní návrh parkovacího domu u krajského úřadu v Ostravě vychází z racionální úvahy o místě a jeho měřítku a především z měřítka okolních budov, konkrétně Krajského úřadu a objektu České správy sociálního zabezpečení a z jednoduchého prostorového kalkulu efektivnosti budovy.

Snaha umístit co největší počet parkovacích míst na 1m3 vedla k vytvoření parkovacího domu řešeného na celých patrech s centrální rampou a krátkými objízdnými trasami k další rampě. Právě efektivita v rovnováze s dobrou prostorovou orientací v parkovacím domě je podle soutěžního návrhu klíč k dodržení finančních podmínek zadání, dobré využitelnosti a oblíbenosti domu i urbanisticko-architektonické přiměřenosti objektu především k jeho významu.

Objekt je velmi střídmý dům pro 610 automobilů s otevřeným prodyšným abstraktním pláštěm, který je tvořen sedmi nadzemními patry a jedním podzemním podlažím v intenci stávajícího zahloubení v místě.

Koncept objektu vychází z předpokladu synergického vývoje místa a zkvalitňování prostředí návrhem a umístěním domu. V záměru návrhu se jedná o maximální kultivaci stávajících neutěšených travnatých ploch a jejich proměnu v jednoduše udržované zahradní úpravy, které navrženému střízlivému domu, a jeho bezprostřednímu okolí, poskytnou silné zázemí kvalit pro dobré užívání nejenom primární funkce, tj. parkování, ale i funkcí doprovodných, plnících především městotvorný význam a funkcí doplňkových - služeb. Objekt je doplněn „obytnou“ střechou s hřišti a vyhlídkou, a bere si příklady z dobrých realizací veřejných budov obdobného charakteru v zahraničí, dále je doplněn systémem nové výsadby stromů ve třech charakterově odlišných režimech plenéru před domem směrem k ulici 28. října, za domem směrem k sídlišti při ulici Zelená, a na střeše.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Park or ride or play

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Tomáš Babka (zahradní a krajinná architektura)
Místo: Ostrava
Status: Soutěžní návrh
Rok: 2019

Soutěžní návrh parkovacího domu u krajského úřadu v Ostravě vychází z racionální úvahy o místě a jeho měřítku a především z měřítka okolních budov, konkrétně Krajského úřadu a objektu České správy sociálního zabezpečení a z jednoduchého prostorového kalkulu efektivnosti budovy.

Snaha umístit co největší počet parkovacích míst na 1m3 vedla k vytvoření parkovacího domu řešeného na celých patrech s centrální rampou a krátkými objízdnými trasami k další rampě. Právě efektivita v rovnováze s dobrou prostorovou orientací v parkovacím domě je podle soutěžního návrhu klíč k dodržení finančních podmínek zadání, dobré využitelnosti a oblíbenosti domu i urbanisticko-architektonické přiměřenosti objektu především k jeho významu.

Objekt je velmi střídmý dům pro 610 automobilů s otevřeným prodyšným abstraktním pláštěm, který je tvořen sedmi nadzemními patry a jedním podzemním podlažím v intenci stávajícího zahloubení v místě.

Koncept objektu vychází z předpokladu synergického vývoje místa a zkvalitňování prostředí návrhem a umístěním domu. V záměru návrhu se jedná o maximální kultivaci stávajících neutěšených travnatých ploch a jejich proměnu v jednoduše udržované zahradní úpravy, které navrženému střízlivému domu, a jeho bezprostřednímu okolí, poskytnou silné zázemí kvalit pro dobré užívání nejenom primární funkce, tj. parkování, ale i funkcí doprovodných, plnících především městotvorný význam a funkcí doplňkových - služeb. Objekt je doplněn „obytnou“ střechou s hřišti a vyhlídkou, a bere si příklady z dobrých realizací veřejných budov obdobného charakteru v zahraničí, dále je doplněn systémem nové výsadby stromů ve třech charakterově odlišných režimech plenéru před domem směrem k ulici 28. října, za domem směrem k sídlišti při ulici Zelená, a na střeše.