O nas

Náměstí

Team: Alice Michálková (AMTB s.r.o.), Martin Šilhan, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Zábřeh
Status: Soutěž
Rok: 2016

Soutěžní návrh přeměny náměstí Osvobození v Zábřehu nově definuje prostor, který svým ustrojením a fungováním nyní připomíná spíše frekventovaný dopravní uzel, nežli náměstí. Návrh nezamezuje vjezdu vozidel, avšak zklidňuje jejich provoz, jasně definuje parkovací stání, centrální prostor náměstí, kašnu, vodní prvek a nové plochy městské zeleně, které opticky uzavírají a oddělují náměstí od stávající frekventované komunikace. Návrh objevuje nové plochy pro zastavení a dotvoření uliční fronty. 

O nas
O nas
O nas
O nas

Náměstí

Team: Alice Michálková (AMTB s.r.o.), Martin Šilhan, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Zábřeh
Status: Soutěž
Rok: 2016

Soutěžní návrh přeměny náměstí Osvobození v Zábřehu nově definuje prostor, který svým ustrojením a fungováním nyní připomíná spíše frekventovaný dopravní uzel, nežli náměstí. Návrh nezamezuje vjezdu vozidel, avšak zklidňuje jejich provoz, jasně definuje parkovací stání, centrální prostor náměstí, kašnu, vodní prvek a nové plochy městské zeleně, které opticky uzavírají a oddělují náměstí od stávající frekventované komunikace. Návrh objevuje nové plochy pro zastavení a dotvoření uliční fronty.