O nas

Na Priglu

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Janoušek & Havlíček (vizualizace)
Místo: Brno
Status: Studie
Rok: 2022

Po vyhodnocení všech pro a proti pozemku vedly základní úvahy k vytvoření takové koncepce, která by umožnila orientaci všech apartmánů skrze lodžie či terasy přímo k přehradě, tedy bez jakýchkoliv ústupků a výhledů jinam nežli na přehradu. Snaha zachovat stávající vzrostlé jehličnany v severo-východním rohu pozemku spolu s výše uvedeným východiskem, prudkou svažitostí a neznámými vlastnostmi podloží, daly vzniknout koncepci kompaktního objektu, jehož obytná část apartmánů je umístěna nad svahem, objekt se svým objemem do svahu zakrojuje nezbytně nutným minimem v podobě krytého venkovního stání, vstupu a wellness se službami. Kompaktní půdorysný i objemový tvar objektu, ve své severní části uhýbá vzrostlým jehličnanům, a utváří tak jiho-západní hlavní průčelí objektu, do kterého jsou situovány veškeré apartmány s již zmíněným výhledem na přehradu a také s prostornou lodžií či terasou.

Samotný objekt je z hlediska architektonického tvarosloví členěn jednoduchým způsobem na svislé a vodorovné plochy, kdy vnitřní prostory ať už apartmánů či společných prostor promlouvají do exteriéru a přímo tak utváří vizuální charakter celého objektu. Fasáda, a zároveň konstrukce domu je tak tvořena betonovým sloupovím a betonovými deskami, jejichž strohý charakter narušuje dřevěný obklad plných ploch a ustoupení lodžií spolu s květníky a stínícími závěsy. Samotná fasáda by byla tvořena probarvenými betonovými prefabrikáty v podobě broušeného terrazza, tedy broušenými kameny v betonu, které tak odkazují na pravděpodobný charakter skalnatého a kamenitého podloží svahu. Apartmány a společné prostory jsou v maximální míře proskleny systémem v kombinaci bezrámového prosklení a dřevěných masivních otevíravých okenních křídel.

Z hlediska zeleně je vše řešeno způsobem, který má zdůraznit charakter a přírodní rámec okolí. Objekt je tak v maximální míře začleněn pomocí stromů (jehličnanů), které se v okolí vyskytují, do svého okolí, a působí tak, že z daného místa přímo vyrůstá. Veškeré nezpevněné plochy okolo objektu jsou tvořeny lesním podrostem, vysokými travinami a keřů. Lodžie jsou opatřeny květníky, které jsou osázeny bujarou zelení v podobě divokých travin a dále jsou pak jednotlivé lodžie odděleny koši, které jsou prorostlé hustou zelení. Na terase v úrovni 4.NP jsou rozmístěny velké květníky s vzrostlými stromy a střecha nad touto úrovní je pak zelená-extenzivní.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Na Priglu

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Janoušek & Havlíček (vizualizace)
Místo: Brno
Status: Studie
Rok: 2022

Po vyhodnocení všech pro a proti pozemku vedly základní úvahy k vytvoření takové koncepce, která by umožnila orientaci všech apartmánů skrze lodžie či terasy přímo k přehradě, tedy bez jakýchkoliv ústupků a výhledů jinam nežli na přehradu. Snaha zachovat stávající vzrostlé jehličnany v severo-východním rohu pozemku spolu s výše uvedeným východiskem, prudkou svažitostí a neznámými vlastnostmi podloží, daly vzniknout koncepci kompaktního objektu, jehož obytná část apartmánů je umístěna nad svahem, objekt se svým objemem do svahu zakrojuje nezbytně nutným minimem v podobě krytého venkovního stání, vstupu a wellness se službami. Kompaktní půdorysný i objemový tvar objektu, ve své severní části uhýbá vzrostlým jehličnanům, a utváří tak jiho-západní hlavní průčelí objektu, do kterého jsou situovány veškeré apartmány s již zmíněným výhledem na přehradu a také s prostornou lodžií či terasou.

Samotný objekt je z hlediska architektonického tvarosloví členěn jednoduchým způsobem na svislé a vodorovné plochy, kdy vnitřní prostory ať už apartmánů či společných prostor promlouvají do exteriéru a přímo tak utváří vizuální charakter celého objektu. Fasáda, a zároveň konstrukce domu je tak tvořena betonovým sloupovím a betonovými deskami, jejichž strohý charakter narušuje dřevěný obklad plných ploch a ustoupení lodžií spolu s květníky a stínícími závěsy. Samotná fasáda by byla tvořena probarvenými betonovými prefabrikáty v podobě broušeného terrazza, tedy broušenými kameny v betonu, které tak odkazují na pravděpodobný charakter skalnatého a kamenitého podloží svahu. Apartmány a společné prostory jsou v maximální míře proskleny systémem v kombinaci bezrámového prosklení a dřevěných masivních otevíravých okenních křídel.

Z hlediska zeleně je vše řešeno způsobem, který má zdůraznit charakter a přírodní rámec okolí. Objekt je tak v maximální míře začleněn pomocí stromů (jehličnanů), které se v okolí vyskytují, do svého okolí, a působí tak, že z daného místa přímo vyrůstá. Veškeré nezpevněné plochy okolo objektu jsou tvořeny lesním podrostem, vysokými travinami a keřů. Lodžie jsou opatřeny květníky, které jsou osázeny bujarou zelení v podobě divokých travin a dále jsou pak jednotlivé lodžie odděleny koši, které jsou prorostlé hustou zelení. Na terase v úrovni 4.NP jsou rozmístěny velké květníky s vzrostlými stromy a střecha nad touto úrovní je pak zelená-extenzivní.