O nas

Mezi městem a krajinou

Team: Alice Michálková (AMTB s.r.o.), Martin Šilhan, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Olomouc
Status: Soutěž
Rok: 2015

Tato urbanisticko architektonická studie vznikla jako soutěžní návrh pro přeměnu lokality "u Hřbitova" v Olomouci, na rozhraní města a krajiny, v plnohodnotné bydlení. Návrh urbanisticky doplňuje chybějící článek v prstenci okolo města, který kdysi tvořily samostatné vesnice, jež byly soustředěny na radiálách vybíhajících přímo z centra města. Struktura nového sídla tak rozvíjí téma návsí zmíněných obcí, a vytváří tak centrum (náves) nové lokality, které svou velikostí a tvarem přímo vychází z okolí. Toto centrum s rybníkem obsahuje aktivity a služby pro nové obyvatele, a veškerá nová výstavba je kolem něj soustředěna. Zelení je do tohoto centra přímo zapojen významný krajinný prvek. Samotná výstavba je kombinací bytových domů, řadových rodinných domů, rodinných domů a objektů služeb (mateřská školka, víceúčelový sportovní sál, hostinec atd.)

O nas
O nas

Mezi městem a krajinou

Team: Alice Michálková (AMTB s.r.o.), Martin Šilhan, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Olomouc
Status: Soutěž
Rok: 2015

Tato urbanisticko architektonická studie vznikla jako soutěžní návrh pro přeměnu lokality "u Hřbitova" v Olomouci, na rozhraní města a krajiny, v plnohodnotné bydlení. Návrh urbanisticky doplňuje chybějící článek v prstenci okolo města, který kdysi tvořily samostatné vesnice, jež byly soustředěny na radiálách vybíhajících přímo z centra města. Struktura nového sídla tak rozvíjí téma návsí zmíněných obcí, a vytváří tak centrum (náves) nové lokality, které svou velikostí a tvarem přímo vychází z okolí. Toto centrum s rybníkem obsahuje aktivity a služby pro nové obyvatele, a veškerá nová výstavba je kolem něj soustředěna. Zelení je do tohoto centra přímo zapojen významný krajinný prvek. Samotná výstavba je kombinací bytových domů, řadových rodinných domů, rodinných domů a objektů služeb (mateřská školka, víceúčelový sportovní sál, hostinec atd.)