O nas

Loft pro kočky

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Vyškov
Status: Studie, DPS
Rok: 2021

Základní koncepce je poměrně jednoduchá a odráží v sobě materiálové a výrazové reference objednatele. Projekt počítá s vybouráním všech stávajících vnitřních nenosných konstrukcí, odhalení stávajících stropů a nosných konstrukcí, jejich sanování a následné definování prostorů jednoduchými zásahy v podobě centrálního boxu s technickým zázemím a přisazeného tříramenného schodiště, které bude hlavní komunikační vertikální osou zpřístupňující jednotku.

Projekt se snaží definovat místo novým způsobem a to jako jeden velký „tekoucí“ užitný prostor s obytnou - společenskou a klidovou zónou, kdy celistvost a materiálová jednota pojednání stěn, podlah a stropů celý prostor sjednocuje. Očištěné nosné konstrukce akcentované na odiv zdůrazňují průmyslový charakter prostor a nově vložené řemeslně přesné truhlářské a zámečnické konstrukce napomáhají celou dispozici členit. Možnost variabilního členění a uzavírání interiéru pomocí posuvných stěn dává vzniknout již tradičním místnostem, zvyšujícím užitnost celé dispozice.

Návrh předkládá řešení oddělení interiéru od průmyslového exteriéru areálu promocí vloženého filtru tvořeného novou lodgií. Lodgie, využívá stávající okenní výplně, které budou první bariérou, vizuální i hlukovou a ze západní strany také stíněním, za obvodovou zdí vzniká krytý prostor materiálově i účelově zcela svébytný, který se dá ale k interiéru přiřadit zcela pomocí otvíravých do interiéru ústících posuvných prosklených stěn.
 

O nas
O nas
O nas

Loft pro kočky

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Petr Doležal (vizualizace)
Místo: Vyškov
Status: Studie, DPS
Rok: 2021

Základní koncepce je poměrně jednoduchá a odráží v sobě materiálové a výrazové reference objednatele. Projekt počítá s vybouráním všech stávajících vnitřních nenosných konstrukcí, odhalení stávajících stropů a nosných konstrukcí, jejich sanování a následné definování prostorů jednoduchými zásahy v podobě centrálního boxu s technickým zázemím a přisazeného tříramenného schodiště, které bude hlavní komunikační vertikální osou zpřístupňující jednotku.

Projekt se snaží definovat místo novým způsobem a to jako jeden velký „tekoucí“ užitný prostor s obytnou - společenskou a klidovou zónou, kdy celistvost a materiálová jednota pojednání stěn, podlah a stropů celý prostor sjednocuje. Očištěné nosné konstrukce akcentované na odiv zdůrazňují průmyslový charakter prostor a nově vložené řemeslně přesné truhlářské a zámečnické konstrukce napomáhají celou dispozici členit. Možnost variabilního členění a uzavírání interiéru pomocí posuvných stěn dává vzniknout již tradičním místnostem, zvyšujícím užitnost celé dispozice.

Návrh předkládá řešení oddělení interiéru od průmyslového exteriéru areálu promocí vloženého filtru tvořeného novou lodgií. Lodgie, využívá stávající okenní výplně, které budou první bariérou, vizuální i hlukovou a ze západní strany také stíněním, za obvodovou zdí vzniká krytý prostor materiálově i účelově zcela svébytný, který se dá ale k interiéru přiřadit zcela pomocí otvíravých do interiéru ústících posuvných prosklených stěn.