O nas

KC Říčanský mlýn

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Říčany u Brna
Status: Soutěžní návrh
Rok: 2019

Návrh Komunitního centra Říčanský mlýn vychází z jednoduché úvahy o místu stavby a základních limitách v území. Odstup od potoka, sousedního objektu, od komunikace Za Mlýnem a co nejdále od rušné Jihlavské ulice. Plocha vyformovaná artikulací těchto a dalších požadavků dala vzniknout koncepci uspořádání pavlačových domů kolem centrálního nádvoří. Práce s měřítkem jednotlivých objemů, proporcí a formalizace blízká obytné zástavbě v těsné blízkosti směřuje návrh k civilnímu neinstitucionalizovanému výrazu. Objekty jsou navrženy jako štíhlé zděné stavby založené na společné podnoži - parteru doplněného ochozem se službami a zázemím pečovatelské služby, který se otevírá do nádvoří. Orientací nádvoří směrem k obci vzniká polootevřený veřejný prostor, ve kterém je ale zaručena dostatečná míra sociální intimity, je kontrolovatelný a má svůj charakter.

Dvacet čtyři bytových jednotek 1+KK a čtyři jednotky 2+KK jsou rozděleny ve třech objemech nad užitným parterem. Byty jsou vždy ve 2.NP a 3.NP. Orientace z jednotlivých křídel je dvojí. Západní křídlo orientuje pokoje bytů do izolační zeleně kolem potoka, severní a východní křídlo poté do samotného nádvoří. Na opačné strany jsou orientovány kryté pavlače. Každé křídlo má jedno centrální schodiště s výtahem, v rámci schodišťového prostoru jsou umístěny kóje jednotlivých bytů, kolárny a pod schodišti prostory pro odpad. Umístění bytových jednotek nad parter zajišťuje provozní oddělitelnost obytných celků. Veřejnosti a uživatelům dostupné služby v přízemí provozně nekolidují s bytovými jednotkami a polosoukromými pavlačemi. Hierarchie provozního členění je důsledná, není třeba složitých spojovacích krčků, hal pro oddělení provozů a tím je dán srozumitelný a samozřejmý výraz domů. To vše také s ohledem na finanční aspekty výstavby. Návrh počítá s možností výstavby druhé etapy bytových jednotek v počtu patnácti bytů 1+KK a tří 2+KK.

V poloze alokované pro druhou etapu se v návrhu nyní nachází komunitní zahrada, která dokresluje aluzi venkovského prostředí a zkvalitňuje bydlení uživatelům. Nádvoří jako společenský prostor vysoce užitný se službami - saunou, kavárnou, lékařem, obchody. Právě náplň a dostupnost v přízemí komunitního centra zajistí univerzálnost nádvoří a jeho živost spolu s celým spektrem možného využití. Velmi dobrá prostupnost území je dána předpokládaným trasováním pěší dopravy skrze nádvoří, lávkou přes potok i kolem domů komunitního centra. Parkování pro uživatele a pracovníky je umístěno za potokem velmi dobře dostupné ve svém nutném objemu, ale neobtěžující klidný pobyt v domech. Pohotovostní parkovací místa pro pečovatelskou službu, místa pro návštěvy a nová místa pro sousední obyvatele jsou rozmístěna přirozeně kolem celého areálu.
 

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

KC Říčanský mlýn

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Říčany u Brna
Status: Soutěžní návrh
Rok: 2019

Návrh Komunitního centra Říčanský mlýn vychází z jednoduché úvahy o místu stavby a základních limitách v území. Odstup od potoka, sousedního objektu, od komunikace Za Mlýnem a co nejdále od rušné Jihlavské ulice. Plocha vyformovaná artikulací těchto a dalších požadavků dala vzniknout koncepci uspořádání pavlačových domů kolem centrálního nádvoří. Práce s měřítkem jednotlivých objemů, proporcí a formalizace blízká obytné zástavbě v těsné blízkosti směřuje návrh k civilnímu neinstitucionalizovanému výrazu. Objekty jsou navrženy jako štíhlé zděné stavby založené na společné podnoži - parteru doplněného ochozem se službami a zázemím pečovatelské služby, který se otevírá do nádvoří. Orientací nádvoří směrem k obci vzniká polootevřený veřejný prostor, ve kterém je ale zaručena dostatečná míra sociální intimity, je kontrolovatelný a má svůj charakter.

Dvacet čtyři bytových jednotek 1+KK a čtyři jednotky 2+KK jsou rozděleny ve třech objemech nad užitným parterem. Byty jsou vždy ve 2.NP a 3.NP. Orientace z jednotlivých křídel je dvojí. Západní křídlo orientuje pokoje bytů do izolační zeleně kolem potoka, severní a východní křídlo poté do samotného nádvoří. Na opačné strany jsou orientovány kryté pavlače. Každé křídlo má jedno centrální schodiště s výtahem, v rámci schodišťového prostoru jsou umístěny kóje jednotlivých bytů, kolárny a pod schodišti prostory pro odpad. Umístění bytových jednotek nad parter zajišťuje provozní oddělitelnost obytných celků. Veřejnosti a uživatelům dostupné služby v přízemí provozně nekolidují s bytovými jednotkami a polosoukromými pavlačemi. Hierarchie provozního členění je důsledná, není třeba složitých spojovacích krčků, hal pro oddělení provozů a tím je dán srozumitelný a samozřejmý výraz domů. To vše také s ohledem na finanční aspekty výstavby. Návrh počítá s možností výstavby druhé etapy bytových jednotek v počtu patnácti bytů 1+KK a tří 2+KK.

V poloze alokované pro druhou etapu se v návrhu nyní nachází komunitní zahrada, která dokresluje aluzi venkovského prostředí a zkvalitňuje bydlení uživatelům. Nádvoří jako společenský prostor vysoce užitný se službami - saunou, kavárnou, lékařem, obchody. Právě náplň a dostupnost v přízemí komunitního centra zajistí univerzálnost nádvoří a jeho živost spolu s celým spektrem možného využití. Velmi dobrá prostupnost území je dána předpokládaným trasováním pěší dopravy skrze nádvoří, lávkou přes potok i kolem domů komunitního centra. Parkování pro uživatele a pracovníky je umístěno za potokem velmi dobře dostupné ve svém nutném objemu, ale neobtěžující klidný pobyt v domech. Pohotovostní parkovací místa pro pečovatelskou službu, místa pro návštěvy a nová místa pro sousední obyvatele jsou rozmístěna přirozeně kolem celého areálu.