O nas

Jižní část centra Prostějova

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Prostějov
Status: Soutěžní návrh
Rok: 2019

Jiráskovo, Pernštýnské, Vojáčkovo, Hlaváčkovo náměstí, Náměstí Sv. Čecha a Edmunda Husserla, Poděbradovo a Žižkovo náměstí. To je soustava veřejných prostor – charakteristická pro jádro Prostějova doplňující Náměstí T.G. M. Hlavní myšlenkou návrhu bylo Charakter uspořádání centra města přenést do řešeného území a pomocí nových staveb v území vymezit jednotlivá nová prostranství.

Malá náměstí často zcela spojená, nebo propojená krátkými ulicemi formují centrum města. Návrh předjímá vznik tří nových prostranství s odlišným charakterem provozně vhodně zasazených do „nového“ jižního centra města Prostějova. Návrh čerpá z kvalit v území, nechává vyznít historické domy na Úprkově ulici, fragmenty kamenné zdi kolem kostelní zahrady a zastřené charaktery jednotlivých míst se snaží odhalit a adicí podpořit.

Nově vznikající prostor za apsidami kostela podél Lutinovovy ulice návrh pojednává jako parkové náměstí s atmosférou připomínající například prostor podél Petrské ulice v Praze - okolo kostela sv. Petra na Poříčí, nebo Jakubské náměstí v Brně. Prostor před Kulturním a společenským centrem návrh formuje pomocí vysoké sloupové arkády v čele KASC a dále pomocí nového objektu naproti KASC, který by s výhodami měl plnit další kulturně společenské funkce ve městě, prostor se uzavírá, dostává nové měřítko, charakterem by mohl připomínat například nádvoří u Leopold Musea a kunsthalle - museumsquartier ve Vídni. Nový centrální prostor kolem Úprkovy ulice vzniká založením domů okolo kostelní zdi s odkazem na historické souvislosti, doplněním nové městské tržnice v prostoru parkoviště mezi Koželuhovou a Kostelní ulicí a dokončením uliční fronty podél ulice Křížkovského ul. Centrální prostor by měl být jednoduchým náměstím s charakterem obdobným například Mierovému náměstí v Trenčíně, tzn.: obchodní, s né tak velkým důrazem na formálnost a reprezentativnost.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Jižní část centra Prostějova

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Prostějov
Status: Soutěžní návrh
Rok: 2019

Jiráskovo, Pernštýnské, Vojáčkovo, Hlaváčkovo náměstí, Náměstí Sv. Čecha a Edmunda Husserla, Poděbradovo a Žižkovo náměstí. To je soustava veřejných prostor – charakteristická pro jádro Prostějova doplňující Náměstí T.G. M. Hlavní myšlenkou návrhu bylo Charakter uspořádání centra města přenést do řešeného území a pomocí nových staveb v území vymezit jednotlivá nová prostranství.

Malá náměstí často zcela spojená, nebo propojená krátkými ulicemi formují centrum města. Návrh předjímá vznik tří nových prostranství s odlišným charakterem provozně vhodně zasazených do „nového“ jižního centra města Prostějova. Návrh čerpá z kvalit v území, nechává vyznít historické domy na Úprkově ulici, fragmenty kamenné zdi kolem kostelní zahrady a zastřené charaktery jednotlivých míst se snaží odhalit a adicí podpořit.

Nově vznikající prostor za apsidami kostela podél Lutinovovy ulice návrh pojednává jako parkové náměstí s atmosférou připomínající například prostor podél Petrské ulice v Praze - okolo kostela sv. Petra na Poříčí, nebo Jakubské náměstí v Brně. Prostor před Kulturním a společenským centrem návrh formuje pomocí vysoké sloupové arkády v čele KASC a dále pomocí nového objektu naproti KASC, který by s výhodami měl plnit další kulturně společenské funkce ve městě, prostor se uzavírá, dostává nové měřítko, charakterem by mohl připomínat například nádvoří u Leopold Musea a kunsthalle - museumsquartier ve Vídni. Nový centrální prostor kolem Úprkovy ulice vzniká založením domů okolo kostelní zdi s odkazem na historické souvislosti, doplněním nové městské tržnice v prostoru parkoviště mezi Koželuhovou a Kostelní ulicí a dokončením uliční fronty podél ulice Křížkovského ul. Centrální prostor by měl být jednoduchým náměstím s charakterem obdobným například Mierovému náměstí v Trenčíně, tzn.: obchodní, s né tak velkým důrazem na formálnost a reprezentativnost.