O nas

Ideální Hostim

Team: Jiří Papoušek, Doc. Ing. arch. Josef Kiszka (vedoucí práce)
Místo: Hostim
Status: Diplomová práce
Rok: 2013

Práce se věnuje obci Hostim a snaží se postihnout urbanisticko-hospodářský vývoj v co nejširším celku. Z analýz vyplynulo velké množství historicko-urbanistických dat o obrazu Hostimi, z těchto projekt vychází a jim jsou přizpůsobeny některé formalizační a funkční prvky dalšího návrhu. Pro obec je v současnou chvíli patrná stagnace vývoje. Práce se snaží neotřelým způsobem tento fakt řešit, jak z pohledu urbanistického, tak z pohledu hospodářského - to znamená, že práce řeší obraz obce komplexně. Stěžejním bodem hospodářské proměny je zatopení nivních luk, které v minulosti zatopené byly a tím navrácení rybníkářství jakožto primární hospodářské formy zpět do obce. Tento postup je v současnosti nejvhodnější a reflektuje současný stav zemědělství, kdy značná část půdy je prodávána z rukou místních  anebo již není obdělávána tak efektivně, jak by měla být. Rybníky dále plní sekundární funkce, jako je zavlažování a především rekreace a v neposlední řadě významně přispívají celkovému obrazu obce především na jeho branách. Dalším bodem proměny jsou záhumenky, kdysi nedílná součást selského hospodaření, je dnes přebytkem, proto je ve značné míře nahrazuji ovocnými sady. Jabloně, hrušně a oskeruše, jsou v klimatických podmínkách obce běžně rostoucí ovocné stromy a v navrhované míře osázení už produkují značný profit, pro který se dále vyplatí zřizovat funkce a služby navázané na tuto zemědělskou výrobu, jako pálenice, či zpracovny ovoce, uskladnění apod. Ozeleněné plochy opět přinášejí sekundární účinky a dokreslují atmosféru vesnice.  Poslední forma přeměny je transformace špatně hospodářky obdělávaných ploch na pastviny pro ovce. V obci byl v dobách hraběcích vybudován ovčín čítající tisícihlavé stádo, po stovkách let se ovce opět začínají chovat na maso i vlnu, špatně obhospodařovatelná půda dostává opět vhodné využití.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Ideální Hostim

Team: Jiří Papoušek, Doc. Ing. arch. Josef Kiszka (vedoucí práce)
Místo: Hostim
Status: Diplomová práce
Rok: 2013

Práce se věnuje obci Hostim a snaží se postihnout urbanisticko-hospodářský vývoj v co nejširším celku. Z analýz vyplynulo velké množství historicko-urbanistických dat o obrazu Hostimi, z těchto projekt vychází a jim jsou přizpůsobeny některé formalizační a funkční prvky dalšího návrhu. Pro obec je v současnou chvíli patrná stagnace vývoje. Práce se snaží neotřelým způsobem tento fakt řešit, jak z pohledu urbanistického, tak z pohledu hospodářského - to znamená, že práce řeší obraz obce komplexně. Stěžejním bodem hospodářské proměny je zatopení nivních luk, které v minulosti zatopené byly a tím navrácení rybníkářství jakožto primární hospodářské formy zpět do obce. Tento postup je v současnosti nejvhodnější a reflektuje současný stav zemědělství, kdy značná část půdy je prodávána z rukou místních  anebo již není obdělávána tak efektivně, jak by měla být. Rybníky dále plní sekundární funkce, jako je zavlažování a především rekreace a v neposlední řadě významně přispívají celkovému obrazu obce především na jeho branách. Dalším bodem proměny jsou záhumenky, kdysi nedílná součást selského hospodaření, je dnes přebytkem, proto je ve značné míře nahrazuji ovocnými sady. Jabloně, hrušně a oskeruše, jsou v klimatických podmínkách obce běžně rostoucí ovocné stromy a v navrhované míře osázení už produkují značný profit, pro který se dále vyplatí zřizovat funkce a služby navázané na tuto zemědělskou výrobu, jako pálenice, či zpracovny ovoce, uskladnění apod. Ozeleněné plochy opět přinášejí sekundární účinky a dokreslují atmosféru vesnice.  Poslední forma přeměny je transformace špatně hospodářky obdělávaných ploch na pastviny pro ovce. V obci byl v dobách hraběcích vybudován ovčín čítající tisícihlavé stádo, po stovkách let se ovce opět začínají chovat na maso i vlnu, špatně obhospodařovatelná půda dostává opět vhodné využití.