O nas

Green mine

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Monolot (vizualizace)
Místo: Lom ČSA
Status: Koncept
Rok: 2022

Koncepce rekultivace a urbanizace Lomu ČSA zobrazuje jednotlivé části těžební krajiny, která je sevřená mezi obcemi Dolní Jiřetín a Vysoká Pec nedaleko od Mostu. Lom s dominantou tyčící se nad ním v podobě státního zámku Jezeří tvoří unikátní krajinu jejíž proměna z ryze těžební / výrobní v čase skýtá nespočet možností.

Návrh zobrazuje představy, jakým způsobem lze lom ČSA a jeho blízké okolí po ukončení povrchové těžby rekultivovat a urbanizovat a tím tak do oblasti znovu vdechnout její přírodní krásu a život.

Prvním momentem je ověření alokace nového sídla v pozici stávající technologie lomu nad budoucím jezerem. Záměr přeměny těžebního areálu s částečným zachováním původní průmyslové architektury na moderní technologické centrum, bydlení a rekreaci. Poloha se nachází v místě zaniklé obce Komořany, které musely ustoupit povrchové těžbě. Symbolicky v místě sídla původního vznikají tedy „Nové Komořany“.

Další vrstvou je energetická koncepce a její udržitelnost po zaplavení Lomu ČSA dána využitím části nového jezera pro plovoucí fotovoltaickou elektrárnu, vybudováním přečerpávací vodní elektrárny umístěné na nedaleký vrchol nad zámek Jezeří. a transformací takto získané elektrické energie na zelený vodík. Část zrekultivovaných ploch okolo jezera je pak určena pro zemědělskou výrobu, zejména agrovoltaiku, pěstování plodin ve sklenících a chov ryb.

Další možnosti rekultivace krajiny v podobě sukcese doplňují části území cíleně přeměněné a vhodně uzpůsobené areály k rekreaci, sportu a turistice. Plachtění po hladině jezera, koupání, cyklistické trasy, rybaření, kempování, ubytování v apartmánech či výšlap na zámek Jezeří, nebo na novou rozhlednu. Všechny tyto aktivity a mnohé další koncept předjímá, realisticky zobrazuje a tím tak dokumentuje jejich realizovatelnost v místě a atraktivitu.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Green mine

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Monolot (vizualizace)
Místo: Lom ČSA
Status: Koncept
Rok: 2022

Koncepce rekultivace a urbanizace Lomu ČSA zobrazuje jednotlivé části těžební krajiny, která je sevřená mezi obcemi Dolní Jiřetín a Vysoká Pec nedaleko od Mostu. Lom s dominantou tyčící se nad ním v podobě státního zámku Jezeří tvoří unikátní krajinu jejíž proměna z ryze těžební / výrobní v čase skýtá nespočet možností.

Návrh zobrazuje představy, jakým způsobem lze lom ČSA a jeho blízké okolí po ukončení povrchové těžby rekultivovat a urbanizovat a tím tak do oblasti znovu vdechnout její přírodní krásu a život.

Prvním momentem je ověření alokace nového sídla v pozici stávající technologie lomu nad budoucím jezerem. Záměr přeměny těžebního areálu s částečným zachováním původní průmyslové architektury na moderní technologické centrum, bydlení a rekreaci. Poloha se nachází v místě zaniklé obce Komořany, které musely ustoupit povrchové těžbě. Symbolicky v místě sídla původního vznikají tedy „Nové Komořany“.

Další vrstvou je energetická koncepce a její udržitelnost po zaplavení Lomu ČSA dána využitím části nového jezera pro plovoucí fotovoltaickou elektrárnu, vybudováním přečerpávací vodní elektrárny umístěné na nedaleký vrchol nad zámek Jezeří. a transformací takto získané elektrické energie na zelený vodík. Část zrekultivovaných ploch okolo jezera je pak určena pro zemědělskou výrobu, zejména agrovoltaiku, pěstování plodin ve sklenících a chov ryb.

Další možnosti rekultivace krajiny v podobě sukcese doplňují části území cíleně přeměněné a vhodně uzpůsobené areály k rekreaci, sportu a turistice. Plachtění po hladině jezera, koupání, cyklistické trasy, rybaření, kempování, ubytování v apartmánech či výšlap na zámek Jezeří, nebo na novou rozhlednu. Všechny tyto aktivity a mnohé další koncept předjímá, realisticky zobrazuje a tím tak dokumentuje jejich realizovatelnost v místě a atraktivitu.