O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

DŮM UMĚNÍ

Team: Martin Šilhan, prof. Ing. arch. Petr Hrůša (vedoucí práce)
Místo: Ostrava
Status: Diplomová práce - cena děkana za nejlepší diplomovou práci
Rok: 2013

Projekt se zabývá proměnou území v Ostravě v centrální městskou strukturu. Jedná se o řešení území v části Moravská Ostrava vymezené ulicemi Poděbradova, Střední, Švabinského a Jurečkova, tedy prostor, ve kterém se nachází galerie výtvarného umění - ostravský Dům umění. Hlavní myšlenka návrhu a důvod proč se projekt tímto místem zabývá, je fakt, že z hlediska své výjimečné polohy přímo v centru Ostravy a poloze na možné spojnici mezi nově vznikající multifunkční čtvrtí Nová Karolina a centrem, je předurčeno k výjimečným kulturním a společenským událostem, setkávání lidí, bydlení, práci, zábavě, vzděláváni a také i relaxaci a odpočinku. Další fakt je ten, že Dům umění svými prostory nemůže konkurovat moderním galeriím, a díla neobyčejné umělecké a kulturní hodnoty, která leží v depozitáři tak nemohou být vystavena na obdiv návštěvníků. Dům umění, který patří mezi nejpodařenější architektonické počiny v Ostravě lze v této skrumáži aut a stromů zahlednout jen stěží. Tedy žádoucí je dostavět a rozšířit stávající Dům umění a vytvořit tak těžiště pro následný rozvoj území. Tento obrovský potenciál zatím jen dřímá a čeká na svoji šanci, bylo by trestuhodné toto místo využít jen k dostavbě stávajícího domu umění, neboť zvětšením výstavních prostor se pouze zvětší počet návštěvníků prahnoucích po skvělém umění, což místu z hlediska svého rozvoje, zatraktivnění a posílení pomůže, ale je nutné zahrnout výše zmíněné funkce, které do tohoto místa přivedou i ostatní, třeba jen kolem jdoucí, nové rezidenty či nakupující v nových, i stávajících obchodech umístěných v parteru okolních domů, zejména v ulici Střední a Jurečkova.Celkové řešení dostavby a nově vzniklého veřejného prostoru se odvíjí od základního konceptu, myšlenky rozvinutí prostorové kompozice Domu umění (DU) a pohybu lidí v území, propojování a setkávání. Koncept návrhu je založen na vytyčení dvou os. Jedna jako teoretická, půlící hlavní objem DU a druhá - kolmá komunikační osa spojující park v ulici Švabinského a nově vzniklý veřejný prostor, zároveň půlící celou potenciální plochu, která by dostavba spolu se stávajícím DU tvořila jeden celek. Na křížení těchto os dochází k přirozenému zopakování tvaru kříže - objemu DU ale pouze jako negativu, tedy tento prostor zůstává volný a slouží ke komunikaci, vstupům, výstavám, relaxaci atd. Zbylé prostory naopak stoupají k nebi, avšak jen do stejné výškové úrovně jako je DU. Vznikají tak 3 nové objemy s rozdílnými funkcemi (nová galerie, experimentální výtvarná hala, bydlení, komerce a spojovací uzel s DU), které stojí na společné platformě polo-zapuštěné v zemi, a po které se dá mezi jednotlivými objemy volně procházet jako po ulici. Vstup do této platformy je po rampě, o půl úrovně patra do podzemí a to pod vykonzolovanou expozicí, jedná se tedy o zastřešený veřejný prostor.

< zpět na projekty