O nas

Dům tří zahrad

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Moravské Budějovice
Status: Studie, DUR+DSP, v realizaci
Rok: 2016 - současnost

Rodinný dům na okraji Moravských Budějovic, má mimo prostory pro rodinný život také zázemí pro skladování a provoz rodinné firmy (realizace zahrad). Samotná parcela svým tvarem a tím, že je ze tří stran svírána komunikací, nenabízí jednoznačný způsob umístění domu na pozemku. Myšlenka vytvoření domu tak, aby svým tvarem a umístěním do této lokality vnesl budoucí řád a umožnil maximálně využít prostor zahrady, byla natolik silná, že byla dále rozvíjena. Dům je tvořen dvěma objemy (křídly). Vstupně-hospodářské křídlo je rovnoběžné s hlavní komunikací, a rozvine tak bydlení hlavním směrem do Moravských Budějovic. Obytné křídlo, které je hierarchicky vyšší, rozvine směr výstavby do nově založené lokality, potažmo ulice. Svým materiálovým řešením dům budoucímu majiteli umožní znovu použít staré cihly, značné množství vlastního dřeva a zároveň bude působit velmi solidně a uchopitelně ve smyslu lidského měřítka a proporcí.
 

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Dům tří zahrad

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Moravské Budějovice
Status: Studie, DUR+DSP, v realizaci
Rok: 2016 - současnost

Rodinný dům na okraji Moravských Budějovic, má mimo prostory pro rodinný život také zázemí pro skladování a provoz rodinné firmy (realizace zahrad). Samotná parcela svým tvarem a tím, že je ze tří stran svírána komunikací, nenabízí jednoznačný způsob umístění domu na pozemku. Myšlenka vytvoření domu tak, aby svým tvarem a umístěním do této lokality vnesl budoucí řád a umožnil maximálně využít prostor zahrady, byla natolik silná, že byla dále rozvíjena. Dům je tvořen dvěma objemy (křídly). Vstupně-hospodářské křídlo je rovnoběžné s hlavní komunikací, a rozvine tak bydlení hlavním směrem do Moravských Budějovic. Obytné křídlo, které je hierarchicky vyšší, rozvine směr výstavby do nově založené lokality, potažmo ulice. Svým materiálovým řešením dům budoucímu majiteli umožní znovu použít staré cihly, značné množství vlastního dřeva a zároveň bude působit velmi solidně a uchopitelně ve smyslu lidského měřítka a proporcí.