O nas

Dům s atriem

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Medlov
Status: Studie
Rok: 2019

Studie řeší návrh nového rodinného domu pro mladý pár a jejich budoucí rodinu v městysu Medlov, asi dvacet minut jízdy autem na jih od Brna. Pozemek se nachází ve východní hraně obce v nové struktuře rodinných domů, která lemuje rostlou historickou vesnici v celé její východní straně. Jedná se o solitér, stejně jako okolní objekty. Území by se dalo definovat jako sídelní kaše bez zásad urbanizace, překotně se vyvíjející porevoluční struktura rodinných domů a dvojdomků, živelně doplňující východní hranu původní obce tvoří dvě svébytné čtvrti plné rodinných domů rozličného charakteru i architektonické kvality.

Pro návrh je stěžejní orientace pozemku do pruhu izolační zeleně, který obklopuje pás nových staveb z východní strany - vymezuje tak intravilán obce a chrání částečně novou zástavbu před hlukem z dálnice Brno - Vídeň. Izolační zelená stěna je tvořená vzrostlými stromy i keřovým podrostem, orientace obytných místností objektu je navíc i s ohledem ke světovým stranám vhodná a tedy cílená. Objekt je osazen svým čelem na virtuální odstupovou hranici sousedních objektů. Je rozdělen na dvě části - garáž s technickým zázemím a samotný rodinný dům. Do ulice je osazena garáž, ta tvoří izolační objekt, je strohá a přiléhá do těsné blízkosti (stejně jako dům) hranice parcely. Za objektem garáže je dvůr - vlastní mikrosvět s chladným obytným átriem plným vzrostlé zeleně, travin. Takto izolovaná poloha rodinného domu skýtá možnost otevřít fasády na stranu do zahrady a dvora - štítové fasády k sousedním pozemkům jsou tedy prázdné a nasazené blízko hrany pozemku. Smyslem je pochopitelné zvětšení obytné zahrady na maximální možnou míru vzhledem k požadovanému stavebnímu programu investorů. Snaha rozdělit objekt do provozních celků tak, aby tvořili logicky svázané celky a prostor mezi nimi byl tak smysluplně využitelný byla východiskem pro rozvinutí varianty domu sestavené ze dvou částí. Podvědomá izolace vlastního objektu od sousedních pozemků, které jde při struktuře solitérních domů na menších parcelách jen obtížně dosáhnout a dále snaha o účelně vydefinovanou vlastní zahradu vytvořila virtuální mantinely pro půdorys domu.

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který sestává z obytného prostoru s oddělenou kuchyní, samostatného křídla rodičů s ložnicí, šatnou a koupelnou a druhého obytným prostorem odděleného křídla dětských pokojů, pracovny a zmíněné kuchyně. Dům podle potřeb jednotlivých místností perforuje na obě delší fasády, do zahrady a stinného dvora. V předsazeném objektu garáže nalézáme prostor pro dvě krytá stání pro automobily, temperovanou dílnu s možností pro uskladnění květin a v neposlední řadě také saunu s introvertní odpočívárnou doplněnou zahradním jezírkem - ochlazovnou. Dvůr mezi objekty je hierarchicky členěn pomocí druhovosti zeleně tak, aby korespondující provozy v jednotlivých stavbách proti sobě měli mezi sebou adekvátní druh zeleně, její kompozici i hustotu.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Dům s atriem

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Medlov
Status: Studie
Rok: 2019

Studie řeší návrh nového rodinného domu pro mladý pár a jejich budoucí rodinu v městysu Medlov, asi dvacet minut jízdy autem na jih od Brna. Pozemek se nachází ve východní hraně obce v nové struktuře rodinných domů, která lemuje rostlou historickou vesnici v celé její východní straně. Jedná se o solitér, stejně jako okolní objekty. Území by se dalo definovat jako sídelní kaše bez zásad urbanizace, překotně se vyvíjející porevoluční struktura rodinných domů a dvojdomků, živelně doplňující východní hranu původní obce tvoří dvě svébytné čtvrti plné rodinných domů rozličného charakteru i architektonické kvality.

Pro návrh je stěžejní orientace pozemku do pruhu izolační zeleně, který obklopuje pás nových staveb z východní strany - vymezuje tak intravilán obce a chrání částečně novou zástavbu před hlukem z dálnice Brno - Vídeň. Izolační zelená stěna je tvořená vzrostlými stromy i keřovým podrostem, orientace obytných místností objektu je navíc i s ohledem ke světovým stranám vhodná a tedy cílená. Objekt je osazen svým čelem na virtuální odstupovou hranici sousedních objektů. Je rozdělen na dvě části - garáž s technickým zázemím a samotný rodinný dům. Do ulice je osazena garáž, ta tvoří izolační objekt, je strohá a přiléhá do těsné blízkosti (stejně jako dům) hranice parcely. Za objektem garáže je dvůr - vlastní mikrosvět s chladným obytným átriem plným vzrostlé zeleně, travin. Takto izolovaná poloha rodinného domu skýtá možnost otevřít fasády na stranu do zahrady a dvora - štítové fasády k sousedním pozemkům jsou tedy prázdné a nasazené blízko hrany pozemku. Smyslem je pochopitelné zvětšení obytné zahrady na maximální možnou míru vzhledem k požadovanému stavebnímu programu investorů. Snaha rozdělit objekt do provozních celků tak, aby tvořili logicky svázané celky a prostor mezi nimi byl tak smysluplně využitelný byla východiskem pro rozvinutí varianty domu sestavené ze dvou částí. Podvědomá izolace vlastního objektu od sousedních pozemků, které jde při struktuře solitérních domů na menších parcelách jen obtížně dosáhnout a dále snaha o účelně vydefinovanou vlastní zahradu vytvořila virtuální mantinely pro půdorys domu.

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který sestává z obytného prostoru s oddělenou kuchyní, samostatného křídla rodičů s ložnicí, šatnou a koupelnou a druhého obytným prostorem odděleného křídla dětských pokojů, pracovny a zmíněné kuchyně. Dům podle potřeb jednotlivých místností perforuje na obě delší fasády, do zahrady a stinného dvora. V předsazeném objektu garáže nalézáme prostor pro dvě krytá stání pro automobily, temperovanou dílnu s možností pro uskladnění květin a v neposlední řadě také saunu s introvertní odpočívárnou doplněnou zahradním jezírkem - ochlazovnou. Dvůr mezi objekty je hierarchicky členěn pomocí druhovosti zeleně tak, aby korespondující provozy v jednotlivých stavbách proti sobě měli mezi sebou adekvátní druh zeleně, její kompozici i hustotu.