O nas

Dům na konci vesnice

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Penčice
Status: Studie, DUR+DSP, DPS, v realizaci
Rok: 2018 - současnost

Urbanistické umístění domu je dáno stávající polohou sítí technické infrastruktury, zejména kabely CETIN. Urbanistický koncept vychází z předpokladu zachování trasy optického kabelu. Objekt je jednopodlažní budova členěná na jednotlivá křídla. Princip členění rodinného domu vychází z funkčních vazeb a prostorových nároků na jednotlivé funkce.  Ve vztahu k územnímu plánu, je náplň objektu ve shodě – jedná se o rodinný dům. Úlice je dnes definována jednoznačně frontou fasád (ulicová struktura řadových domů) nejblíže cca 200 m od pozemku, blíže k parcele se jedná již o rozvolněnou zástavbu (solitéry v zahradě), které si více či méně snaží zachovat podobnou, odstupovou vzdálenost čelní fasády od komunikace, jako původní struktura. Námi navrhovaný objekt je svým předním křídlem (s garáží) nasazen také na tuto virtuální linii. Zahradní křídla s terasou se otevírají celou svoji šířkou na jih do zahrady. Západní hrana je částečně s výhodou lemována stávající vzrostlou izolační zelení.

Celý prostorově - provozní koncept rodinného domu je vázán na hierarchické rozdělení provozů do jednotlivých křídel (těm je i přiřazená různá světlá výška dle účelu cíleného pocitu z prostoru). Jádrem domu je obdélný jasně definovaný převýšený prostor s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní. Tento střední trakt obklopuje z levé – západní strany křídlo dětských pokojů, koupelny, technické místnosti variantně se spižírnou a pokoje pro hosty, respektive místnosti pro denní práce. Pravé, východní křídlo definuje čelní hranu objektu ve vztahu k ulici i sousednímu pozemku a sestává se z krytého stání pro auta, technické místnosti pro kola a nářadí, dále ze vstupu, šatny a přes hlavní obytný prostor přístupného polokřídla s ložnicí koupelnou a vlastní šatnou. Mezi všemi třemi křídly je sevřená pobytová terasa. Která čerpá výhody z jižní expozice, ale zároveň je krytá proti ostrému západnímu slunci právě západním křídlem objektu.

Dům je jednopodlažní. Architektonický výraz domu je dán jeho vnitřním členěním, které se pravdivě propisuje do jeho vnějšího výrazu. Plné plochy fasád z přírodních ručně zpracovávaných omítek jsou perforovány kompozičně vhodně osazenými okenními otvory s plnými větracími křídly. Minimalistický, téměř strohý výraz vhodně doplní koncept živé bujaré zahrady plné okrasných i ovocných stromů. Minimalismus detailu pregnantně ilustruje ukončení atik speciální vodě nepropustnou omítkou na místo oplechování. Barevnost celého domu je jednoduchá monochromatická. Lomená bílošedá barva omítek bude dobře odolávat prašnému prostředí na konci obce v kontaktu s obhospodařovanými lány. Okna a zámečnické výrobky jsou v šedé metalické barvě.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Dům na konci vesnice

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Penčice
Status: Studie, DUR+DSP, DPS, v realizaci
Rok: 2018 - současnost

Urbanistické umístění domu je dáno stávající polohou sítí technické infrastruktury, zejména kabely CETIN. Urbanistický koncept vychází z předpokladu zachování trasy optického kabelu. Objekt je jednopodlažní budova členěná na jednotlivá křídla. Princip členění rodinného domu vychází z funkčních vazeb a prostorových nároků na jednotlivé funkce.  Ve vztahu k územnímu plánu, je náplň objektu ve shodě – jedná se o rodinný dům. Úlice je dnes definována jednoznačně frontou fasád (ulicová struktura řadových domů) nejblíže cca 200 m od pozemku, blíže k parcele se jedná již o rozvolněnou zástavbu (solitéry v zahradě), které si více či méně snaží zachovat podobnou, odstupovou vzdálenost čelní fasády od komunikace, jako původní struktura. Námi navrhovaný objekt je svým předním křídlem (s garáží) nasazen také na tuto virtuální linii. Zahradní křídla s terasou se otevírají celou svoji šířkou na jih do zahrady. Západní hrana je částečně s výhodou lemována stávající vzrostlou izolační zelení.

Celý prostorově - provozní koncept rodinného domu je vázán na hierarchické rozdělení provozů do jednotlivých křídel (těm je i přiřazená různá světlá výška dle účelu cíleného pocitu z prostoru). Jádrem domu je obdélný jasně definovaný převýšený prostor s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyní. Tento střední trakt obklopuje z levé – západní strany křídlo dětských pokojů, koupelny, technické místnosti variantně se spižírnou a pokoje pro hosty, respektive místnosti pro denní práce. Pravé, východní křídlo definuje čelní hranu objektu ve vztahu k ulici i sousednímu pozemku a sestává se z krytého stání pro auta, technické místnosti pro kola a nářadí, dále ze vstupu, šatny a přes hlavní obytný prostor přístupného polokřídla s ložnicí koupelnou a vlastní šatnou. Mezi všemi třemi křídly je sevřená pobytová terasa. Která čerpá výhody z jižní expozice, ale zároveň je krytá proti ostrému západnímu slunci právě západním křídlem objektu.

Dům je jednopodlažní. Architektonický výraz domu je dán jeho vnitřním členěním, které se pravdivě propisuje do jeho vnějšího výrazu. Plné plochy fasád z přírodních ručně zpracovávaných omítek jsou perforovány kompozičně vhodně osazenými okenními otvory s plnými větracími křídly. Minimalistický, téměř strohý výraz vhodně doplní koncept živé bujaré zahrady plné okrasných i ovocných stromů. Minimalismus detailu pregnantně ilustruje ukončení atik speciální vodě nepropustnou omítkou na místo oplechování. Barevnost celého domu je jednoduchá monochromatická. Lomená bílošedá barva omítek bude dobře odolávat prašnému prostředí na konci obce v kontaktu s obhospodařovanými lány. Okna a zámečnické výrobky jsou v šedé metalické barvě.