O nas

Chata s bunkrem

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Brno - Medlánky
Status: Studie
Rok: 2018

Projekt řeší návrh nového rekreačního objektu na místě původního v rekreační chatové oblasti v Brně Medlánkách. Stávající dosluhující objekt zahradní chaty stojí na jižní hraně zahrady. Zahrada je svažitá až příkrá s výraznými kaskádami. Svah má severní orientaci. Stávající objekt je cca 30 m2 veliký, osazený na vrcholu pozemku s výhledem do údolí. Celý prostorový koncept je dán přísnou regulací území, respektive snahou silně regulovanou využitelnost pozemku a objektu zvýšit na maximum. Regulace stanovuje maximální zastavitelnost na 25 m2 jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží, a jedno podkroví o maximálním objemu stavby nad úrovní upraveného terénu 110 m3. Návrh maximalizuje užitnou plochu objektu na třech řádných podlažích a koncepce předjímá užitnost s využitím polozapuštěného prvního nadzemního podlaží tak, aby nadzemní část stavby parametricky vyhovovala povolenému objemu nad upraveným terénem. Půdorysné rozměry 6,25 * 4 m jsou navrženy záměrně pro nejlepší možnou zaříditelnost a vznik čistých obytných prostor blížících se čtvercovému půdorysu. Užší z rozměrů je definován šířkou schodiště vinoucího se kolem technického jádra objektu. Hlavní objekt je doplněn objektem sauny, který je v kontaktu s objektem chaty jeho blízkost vytváří kolem objektů sérii intimních prostor.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Chata s bunkrem

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Místo: Brno - Medlánky
Status: Studie
Rok: 2018

Projekt řeší návrh nového rekreačního objektu na místě původního v rekreační chatové oblasti v Brně Medlánkách. Stávající dosluhující objekt zahradní chaty stojí na jižní hraně zahrady. Zahrada je svažitá až příkrá s výraznými kaskádami. Svah má severní orientaci. Stávající objekt je cca 30 m2 veliký, osazený na vrcholu pozemku s výhledem do údolí. Celý prostorový koncept je dán přísnou regulací území, respektive snahou silně regulovanou využitelnost pozemku a objektu zvýšit na maximum. Regulace stanovuje maximální zastavitelnost na 25 m2 jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží, a jedno podkroví o maximálním objemu stavby nad úrovní upraveného terénu 110 m3. Návrh maximalizuje užitnou plochu objektu na třech řádných podlažích a koncepce předjímá užitnost s využitím polozapuštěného prvního nadzemního podlaží tak, aby nadzemní část stavby parametricky vyhovovala povolenému objemu nad upraveným terénem. Půdorysné rozměry 6,25 * 4 m jsou navrženy záměrně pro nejlepší možnou zaříditelnost a vznik čistých obytných prostor blížících se čtvercovému půdorysu. Užší z rozměrů je definován šířkou schodiště vinoucího se kolem technického jádra objektu. Hlavní objekt je doplněn objektem sauny, který je v kontaktu s objektem chaty jeho blízkost vytváří kolem objektů sérii intimních prostor.