O nas

Bydlení na nároží

Team: Martin Šilhan, Petr Valenta (DRNH architekti)
Místo: Brno
Status: Studie
Rok: 2018

Rozsah řešeného území je dán nárožní prolukou, a tedy svým způsobem výjimečnou polohou, kterou nároží bezpochyby vždy je. Oba sousední domy, které svými štítovými stěnami přiléhají k uvažovanému místu zastavění bytovým domem, jsou rovněž v majetku stavebníka. Zmíněné parcely se nacházejí v zastavěném území města Brna. Stavba je navržena jako bytový dům s 5 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím. V domě převažuje funkce bydlení v bytových jednotkách určených k pronájmu, které se rozprostírají od 2NP - 5NP. V přízemí (1NP), a tedy v návaznosti na úroveň okolí, zejména chodníku, komunikace a vnitřního dvoru se zahradou, se nachází 1 pronajímatelná komerční jednotka s vlastním sociálním zázemím, dále pak vstup do domu a průjezd s parkovacím místem na dvůr. V suterénu jsou pak sklepní kóje, potřebné technické a skladovací zázemí domu. Projekt mimo samotný nový objekt řeší také nástavbu stávajícího sousedního bytové domu.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Bydlení na nároží

Team: Martin Šilhan, Petr Valenta (DRNH architekti)
Místo: Brno
Status: Studie
Rok: 2018

Rozsah řešeného území je dán nárožní prolukou, a tedy svým způsobem výjimečnou polohou, kterou nároží bezpochyby vždy je. Oba sousední domy, které svými štítovými stěnami přiléhají k uvažovanému místu zastavění bytovým domem, jsou rovněž v majetku stavebníka. Zmíněné parcely se nacházejí v zastavěném území města Brna. Stavba je navržena jako bytový dům s 5 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím. V domě převažuje funkce bydlení v bytových jednotkách určených k pronájmu, které se rozprostírají od 2NP - 5NP. V přízemí (1NP), a tedy v návaznosti na úroveň okolí, zejména chodníku, komunikace a vnitřního dvoru se zahradou, se nachází 1 pronajímatelná komerční jednotka s vlastním sociálním zázemím, dále pak vstup do domu a průjezd s parkovacím místem na dvůr. V suterénu jsou pak sklepní kóje, potřebné technické a skladovací zázemí domu. Projekt mimo samotný nový objekt řeší také nástavbu stávajícího sousedního bytové domu.